Hong Kong

Voyage + Suitcase: HONG KONG & BALI

by Leslie on March 29, 2012

Goodbye Hong Kong, Goodbye Toilet/Shower Combo

by Leslie on November 20, 2011

Hong Kong and Kowloon Parks

by Leslie on November 20, 2011

Victoria Peak

by Leslie on November 20, 2011

Bakkwa

by Leslie on November 20, 2011

Ap Lei Chau Market

by Leslie on November 19, 2011

Aberdeen Typhoon Shelter

by Leslie on November 17, 2011

Hong Kong – We’ve arrived!

by Leslie on November 17, 2011